Aanpassing drempel kleine onderneming

Hierbij vers van de pers de aanpassing van de drempel mbt de jaaromzet van de kleine ondernemingen. Vanaf 1 juli zal de drempel opgetrokken worden tot 25 000 EUR .

“De Raad van de Europese Unie heeft de Belgische overheid de toestemming gegeven om belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25.000 EUR van de btw vrij te stellen.

Vandaag geldt de vrijstelling van btw enkel voor ondernemingen en verenigingen waarvan de aan btw onderworpen omzet niet meer bedraagt dan 5.580 euro. Bedrijven en vzw's waarvan de omzet hoger ligt, kunnen nu niet genieten van de regeling voor btw-vrijstelling. Deze regeling ontheft de belastingplichtige voor een groot gedeelte van de fiscale verplichtingen die normaal aan btw-belastingplichtigen worden opgelegd. Ze blijven wel btw-plichtig.

De Belgische overheid diende op 21 juni 2012 bij Europa de vraag in om een bijzondere maatregel te mogen instellen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG om belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25.000 EUR van de btw vrij te mogen stellen.

De Europese Commissie heeft nu de toelating gegeven om het drempelbedrag voor btw-vrijstelling op te trekken tot 25.000 euro. Het is de intentie om op 1 juli te starten met het nieuwe grensbedrag. “