Diensten

De titel van boekhouder en fiscalist is wettelijk beschermd. Geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen mogen de titel van boekhouder en/of fiscalist dragen dan diegenen die erkend worden door het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten).
Men wordt boekhouder en/of fiscalist mits te voldoen aan een aantal wettelijke eisen, ondermeer het behalen van bepaalde diploma’s in de economische en juridische sfeer, het voldoen aan het ingangsexamen, het volgen van opleiding en stage en het slagen voor het eindexamen.

 

Meer informatie over deze wettelijke bepalingen vindt u op de website van het BIBF (www.bibf.be).

Boekhouding

Wij staan in voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier of leveren bijstand bij de interne boekhoudkundig. Aan de hand van de gegevens uit de boekhouding zorgen wij voor de opmaak van :

 

 • winstafrekening
 • balans en resultatenberekening
 • jaarrekening

Fiscaliteit

Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar geen euro teveel …. Wij staan in voor de opmaak van alle fiscale verplichtingen :

 

 • aangifte personenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • fiscale bijlagen en verslagen
 • opstellen van bezwaarschriften
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
 • optimalisatie van belastingen
 • tussentijdse rapportering en prognose
 • budgetopmaak en opvolging

BTW

Het vervullen van alle BTW-formaliteiten :

 

 • bij de start, het einde of het wijzigen van een onderneming
 • invullen van kwartaal- of maandaangiften
 • opstellen van jaarlistings, IC-kwartaallistings, ...

Bedrijfsadvies

Declerck & Dumon staat in voor :

 

 • opmaak financieel plan
 • bijstand overname of opstart van uw activiteit
 • opmaak haalbaarheidsstudies en bijstand kredietaanvragen  
 • opportuniteitsstudie opstart vennootschap
 • waardebepaling van ondernemingen
 • ‘second-opinion’ doorlichting balans en jaarrekening

Juridisch advies

Goede afspraken maken goede vrienden … Wij kunnen u bijstand verlenen bij oa :

 

 • oprichten van vennootschappen en opstellen vennootschapsstatuten
 • opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten
 • opstellen van handelsovereenkomsten
 • opmaken van huurovereenkomsten

Startersservice

Als beginnende zelfstandige hebt u een pak vragen. In een eerste gesprek geven wij antwoord op volgende vragen :

 

 • inschrijving in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
 • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • activatie van uw BTW nummer
 • boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

 

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist of u zich laat bijstaan voor de opstart :