Nieuws

De mogelijke datum van 1 juli 2013 is ondertussen een onmogelijke datum gebleken gelet op de termijn die het wetgevend werk hieromtrent vereist, de tijd die de administratie nodig heeft om de belastingplichtigen voldoende te informeren omtrent de drempelverhoging en de gevolgen ervan en de budget

Hierbij vers van de pers de aanpassing van de drempel mbt de jaaromzet van de kleine ondernemingen. Vanaf 1 juli zal de drempel opgetrokken worden tot 25 000 EUR .

Naar aanleiding van de BTW Beslissing dd 20 oktober 2011 (ET 119.650) gelden vanaf 1 januari 2011 vernieuwde regels m.b.t. de BTW- aftrek van bedrijfsmiddelen. De BTW- aftrek dient namelijk te worden beperkt in functie van het beroepsgebruik (art. 45, §1 quinquies W. BTW).

Laat u werken aan uw beroepsmatig onroerend goed door een aannemer uitvoeren, dient u stil te staan bij de inhoudingsplicht.

Hoe zit dat nu precies in elkaar?

 

Het is zover! We hebben onze intrek genomen in een nieuw functioneel kantoor te Zedelgem.

De deur staat steeds voor u open staan in de Loppemsestraat 1 te Zedelgem.