Terug naar af met aanpassing drempel kleine onderneming ?

De mogelijke datum van 1 juli 2013 is ondertussen een onmogelijke datum gebleken gelet op de termijn die het wetgevend werk hieromtrent vereist, de tijd die de administratie nodig heeft om de belastingplichtigen voldoende te informeren omtrent de drempelverhoging en de gevolgen ervan en de budgettaire situatie voor 2013. De tekst van het antwoord dat op 26 maart is verstrekt was nog een vroegere versie zodat er nog een verduidelijking nodig is gebleken. Ik neem dat het nieuwe drempelbedrag in werking zal kunnen treden op 1 januari 2014.